​WIKTOR DYNDO

IZRAEL UMIEŚCIŁ POD JEROZOLIMĄ BATERIĘ PRZECIWRAKIETOWĄ 2013, technika mieszana/papier, 25,4 x 35,5 cm